Tư vấn xây dựng các ứng dụng trên smartphone, tablet, smart TV... cho lĩnh vực thú y, chăm sóc thú cưng
+84836028937 | sale@dvms.vn
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dịch vụ
  • Gallery
  • Liên hệ
thú y thú y thú y thú y thú y
thú y

Pet Health Care Library

Bạn muốn xây dựng App chăm sóc sức khỏe vật nuôi, Hướng dẫn cách nuôi thú cưng, hướng dẫn chữa bệnh từ xa... trên smartphone, máy tính bảng, smart TV... Bạn có thể liên hệ với DVMS.
DVMS portfolio

thú y

Pet Pharmacy

Bạn muốn xây dựng App phòng bệnh cho thú cưng, tìm, liên lạc với bác sỹ thú y, chữa bệnh từ xa cho thú cưng, vật nuôi, đặt lịch khám cho thú cưng... trên smartphone, máy tính bảng, smart TV... Bạn có thể liên hệ với DVMS.
DVMS portfolio

thú y

Pet Nutrition Corner

Bạn muốn xây dựng App hướng dẫn chăm sóc, chế độ dinh dưỡng cho thú cưng, vật nu, Thư viện Chăm sóc sức khỏe vật nuôi... trên smartphone, máy tính bảng, smart TV... Bạn có thể liên hệ với DVMS.
DVMS portfolio

DVMS COMPANY
DVMS chuyên:
* Tư vấn và thực hiện các giải pháp quản lý cho lĩnh vực thú y, các ứng dụng trên smartphone, máy tính bảng, smart TV cho lĩnh vực thú y và chăm sóc thú cưng...
* Tư vấn thiết kế các ứng dụng trên mobile và tablet: iphone, ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Nhận viết các ứng dụng trên mobile và tablet: iphone, ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Tích hợp phần mềm hiện có của doanh nghiệp lên smartphone và máy tính bảng.
Development application for Android, ios, Blackberry, Windows Phone,
Custom mobile application development,
Software development, Software outsourcing,
Custom software development,
Web development,
Smart TV application development,
Facebook application development